079519
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
107
236
1214
76470
6908
8957
79519

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-22 06:08

กสร. แจง “ค่าตอบแทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน” ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างใหม่

Post on 13 กุมภาพันธ์ 2561
by Osh8
ฮิต: 22

กสร. แจง “ค่าตอบแทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน” ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างใหม่

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจง “ค่าตอบแทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน” ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ สั่งเจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง ก่อนมีผลใช้บังคับ 1 เมษายน นี้

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างมีมติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำระหว่าง 5 ถึง 22 บาทต่อวัน โดยทั่วประเทศมีอัตราค่าจ้างตั้งแต่ 308 ถึง 330 บาท ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 ซึ่งการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจะมีผลต่อลูกจ้างทั้งระบบรวมไปถึงผู้รับงานไปทำที่บ้านด้วย ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน ได้กำหนดให้อัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ โดยคำนวณได้จากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหารด้วยจำนวนชิ้นงานเฉลี่ยที่ลูกจ้างทำได้ภายใน 8 ชั่วโมงทำงาน ดังนั้นเมื่ออัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่มีผลใช้บังคับ ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตรากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดนั้น ๆ ด้วย หากผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า ได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงาน เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ผู้ว่าจ้าง ผู้รับงานไปทำที่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2246 2707 หรือที่โทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3

 

 

Credit : http://www.oshthai.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1222:%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%91-%m-%E0%B9%91%E0%B9%92-%E0%B9%90%E0%B9%93-%M-%S&catid=3:news