100460
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32
235
1332
95684
8971
10219
100460

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-27 01:48

รมว.แรงงาน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

Post on 12 กุมภาพันธ์ 2561
by Osh8
ฮิต: 63

รมว.แรงงาน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมด้วย ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อินแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สำหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืนนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในระดับตำบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลัก รวมทั้งสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับอีกด้วย

 

 

Credit : http://www.mol.go.th/content/66991/1518317657