100457
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
235
1329
95684
8968
10219
100457

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-27 01:47

ก.แรงงาน ส่งเยาวชนไทยกว่า 4 พันคน ฝึกงานเทคนิค IM Japan เรียนรู้ภาษา ต่อยอดอาชีพ

Post on 30 มกราคม 2561
by Osh8
ฮิต: 46

ก.แรงงาน ส่งเยาวชนไทยกว่า 4 พันคน ฝึกงานเทคนิค IM Japan เรียนรู้ภาษา ต่อยอดอาชีพ

ปลัดแรงงาน จับมือ ประธานองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) สานต่อความร่วมมือจัดส่งเยาวชนไทยไปฝึกงานเทคนิคกว่า 4,000 คน เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ระเบียบวินัยในการทำงานของญี่ปุ่น นำทักษะประสบการณ์ต่อยอดประกอบอาชีพ

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเคียวอิ ยานากิซาวา (Mr.Kyoei Yanagisawa) ประธานองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงานในประเด็นที่มีการปรับปรุงเกี่ยวกับโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค เนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและการคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค อาทิ การขยายระยะเวลาการฝึกงานจาก 3 ปีเป็น 5 ปี ขยายโควตาผู้ฝึกงานให้องค์กรรับและนายจ้างที่มีประวัติดี การเพิ่มสาขาอาชีพ และอนุญาตให้ผู้ฝึกงานได้ฝึกงานมากกว่า 1 ประเภทงาน ในกรณีเป็นนายจ้างรายเดียวกัน และการเพิ่มสาขาอาชีพการดูแลบริบาลในระบบการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค เป็นต้น 
          ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การหารือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงแรงงานจะได้สร้างความเข้าใจถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าตามโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค (IM Japan) ซึ่งได้ส่งเยาวชนไทยที่เรียนจบเทคนิคไปฝึกงานเพื่อแสวงหาโอกาส เพิ่มทักษะของตนเอง และนำความรู้ที่ได้กลับมาต่อยอดในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ เยาวชนแต่ละคนยังได้รับค่าตอบแทนซึ่งเป็นรายได้เดือนละประมาณ 30,000 บาท รวมทั้งการได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี และระเบียบวินัยในการทำงานแบบญี่ปุ่น เป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยที่ได้นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นกลับมาต่อยอดในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวอีกด้วย
          ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 - เดือนกันยายน 2560 มีผู้ฝึกงานเดินทางไปฝึกงานทั้งสิ้น 4,182 คน ขณะนี้ยังฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น 831 คน สำเร็จการฝึกงานและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว 2,877 คน ซึ่งทั้งสองประเทศนอกจากจะกระชับความร่วมมือในโครงการ IM Japan ให้แน่นเฟ้นมากยิ่งขึ้นแล้ว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

Credit : http://www.mol.go.th/content/66601/1517198480