286295
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
306
283
1960
282168
8566
14632
286295

Your IP: 192.168.2.69
2020-09-26 20:16

หน้าหลัก

ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๓

Post on 06 กุมภาพันธ์ 2563
by Osh8
ฮิต: 107

 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) T-OSH  ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี  ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗ (จ.ราชบุรี)  ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก  ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาญจนบุรี  และเครือข่ายความปลอดภัยภาคตะวันตก  กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๓  วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ  โรงแรม ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี  ภายใต้ธีมงาน  “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand 2020 มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน ปี ๒๕๖๓”  ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการ   นิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ   และกิจกรรมสาธิตการทำงานบนที่สูง การใช้เข็มขัดนิรภัย และการโรยตัว กรณีเกิดอัคคีภัย

       สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานและสมัครสัมมนาวิชาการ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัยฯ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุขที่ยั่งยืนของทุกคนในสังคม  ทั้งนี้ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาฟรี (มีคูปองอาหารให้กับผู้ที่สมัครลงทะเบียนตามจำนวนที่เปิดรับ) 

ขั้นตอนการสมัครและเข้าร่วมสัมมนา

1. ลงทะเบียนแจ้งชื่อเข้าร่วมสัมมนา

2. รอตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา (จะประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนาล่วงหน้าก่อนวันจัดงานที่ www.tosh.or.th)
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันที่ 5 มี.ค.2563 ก่อนเวลา 9.00 น. (ผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ในจำนวนโควต้าที่กำหนดเมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้รับคูปองอาหารและเอกสารประกอบการสัมมนา)
4. ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าร่วมพิธีเปิดงานและฟังเสวนาในช่วงเช้า
5. ช่วงบ่ายแบ่งห้องสัมมนาออกเป็น 3 ห้องย่อย (เลือกเข้าได้เพียง 1 ห้อง ตามที่ลงทะเบียนไว้)
6. รับใบประกาศการเข้าร่วมสัมมนาเมื่อสิ้นสุดการสัมมนา

 

credit : https://www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/news/393-2020-02-04-07-58-23