286227
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
238
283
1892
282168
8498
14632
286227

Your IP: 192.168.2.69
2020-09-26 18:05

หน้าหลัก

การคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563

Post on 04 กุมภาพันธ์ 2563
by Osh8
ฮิต: 222

 

การพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๖๓

สถานประกอบกิจการที่ประสงค์จะสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง และส่งหลักฐานการสมัคร

(หมดเขตรับสมัครวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

(จะต้องส่งแบบใบสมัครและแบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมินฯ พร้อม Flash Drive หรือ แผ่นซีดี/ดีวีดี บันทึกข้อมูลเอกสารการประเมินส่วนที่ ๑ - ๔)

 

หมายเหตุ

ระดับจังหวัด

- ส่งที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

ระดับประเทศ

- ส่งที่ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

- ส่งที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

 

credit : http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2399:-m-m-s&catid=1:news-thai