217833
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
220
210
1395
214782
4498
5786
217833

Your IP: 192.168.2.69
2020-02-21 20:32

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมนา โครงการเร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุก

Post on 08 มกราคม 2562
by Osh8
ฮิต: 319

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๘ (สุราษฎร์ธานี) จัดอบรมโครงการเร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการประเภทกลุ่มเสี่ยง แก่นายจ้างและลูกจ้าง   เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สถานประกอบกิจการประเภทกลุ่มเสี่ยงมีแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (CCI08012562.jpg)หนังสือเชิญ 532 kB
Download this file (โครงการ กำหนดการ แบบตอบรับ.pdf)กำหนดการ แบบตอบรับ 123 kB