217806
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
193
210
1368
214782
4471
5786
217806

Your IP: 192.168.2.69
2020-02-21 19:40

โครงการณ์รณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย

Post on 15 พฤศจิกายน 2561
by Osh8
ฮิต: 2619

 

โครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ในสถานประกอบกิจการที่มีการประสบอันตรายสูง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ